FORKLIFT 22×20 ( เกลียวเสื้อ 22×1.5 มิล./ เตเปอร์ 20มิล. ), ลูกหมากคันชัก, 3F-1116

฿ 1,000.00

จำนวน:

รหัสสินค้า: 3F-1116. Category:
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FORKLIFT 22 x 20 ( เกลียวเสื้อ 22 x 1.5 มิล / เตเปอร์ 20 มิล )

  ตำแหน่ง

  R/L

  ราคาต่อหน่วย

  คู่