BMW E30, E36, 318i, ลูกหมากกันโคลงหน้า, CJL-BM30

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJL-BM30.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  31351091764, 31351127689, 31351128737

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  316, 318, 320, 323, 325, 329, BMW 3

  รหัสรถยนต์

  E30, E36

  ปี

  1982-1994, 1988-1991, 1990-1998

  ยาว

  103 มิล.

  เกลียวเสื้อ

  10 มิล.

  ตัวเลขบอกทิศ

  24

  ตำแหน่ง

  หน้า R/L

  ราคาต่อหน่วย

  1กล่อง ( 2ชิ้น )