CHEVROLET CAPTIVA, ลูกหมากคันชัก, CJE-CA01

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJE-CA01.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  รหัสรถยนต์

  CAPTIVA

  ตำแหน่ง

  นอก RL

  ราคาต่อหน่วย

  คู่ ( 1กล่อง 2ชิ้น )

  เกลียวเสื้อ

  12.5 มิล.

  เตเปอร์

  14 มิล.

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  CHEVROLET