Placeholder

BENZ BUS, ลูกหมากคันชัก, CJE-1417

฿ 1,000.00

จำนวน:

 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  BENZ

  รหัสรถยนต์

  BUS

  ตำแหน่ง

  R/L

  ราคาต่อหน่วย

  คู่ ( 1กล่อง 2ชิ้น )

  ขนาด

  30×1.5 มิล.

  เตเปอร์

  23.5 มิล.