MAZDA B2200, ลูกหมากกล้องยา, CJI-1370

฿ 1,000.00

จำนวน:

รหัสสินค้า: CJI-1370. Category:
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  UAO1-32-320

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  B1600 , B1800, B2000 , B2200, B2200, COURIER, PROCEED

  รหัสรถยนต์

  PE2N6 – 521699, PE2N7 – 237305, PE2N7 – 326623, PE2V6, UDX021 – 500001

  ปี

  1980-

  ตำแหน่ง

  พวงมาลัยขวา

  ราคาต่อหน่วย

  1 ชิ้น