TOYOTA MIGHTY-X LN50, LN56, LN85, LN90, TIGER 2WD, D4D ( ไม่มีลูกหมาก / ไม่มีบุช ), ปีกใหญ่ปีกล่าง, 3A-2832R

to see price Amin_333CJ

ลูกหมากคือชิ้นส่วนอะไหล่ “ตัวสำคัญ” ที่อยู่ภายในของช่วงล่างรถยนต์ เรื่องของช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก สำหรับรถยนต์ทุกคัน

รหัสสินค้า: 3A-2832 R.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  TOYOTA MIGHTY-X LN50, LN56, LN85, LN90, TIGER 2WD, D4D

  ตำแหน่ง

  ล่าง R

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  หมายเหตุ

  ไม่มีลูกหมาก / ไม่มีบุช