โชว์จุ่งกรุ๊ป ออกบูท ณ ประเทศปานามา

Latin Auto Expo during June 15-17,2016 at Republic of Panama.

โดย คุณปวีณา ธีระเสถียร ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
เป็นตัวแทนจากโชว์จุ่งกรุ๊ป ดูแลความเรียบร้อยและตอนรับลูกค้า บรรยากาศภายในงานได้รับการตอนรับเป็นอย่างดี จากหลายๆ ฝ่าย
ตั้งแต่งานวันแรก ได้มีโอกาศร่วมถ่ายรูปกับท่านทูตพานิชย์
คุณ กาญจนา พงษ์พานิชย์ พร้อมด้วย K.Haydee
จาก DITP มาเยี่ยมชมงานค่ะ