product

ลูกหมากคือชิ้นส่วนอะไหล่ “ตัวสำคัญ” ที่อยู่ภายในของช่วงล่างรถยนต์

ลูกหมากคือชิ้นส่วนอะไหล่ “ตัวสำคัญ” ที่อยู่ภายในของช่วงล่างรถยนต์
ปัจจัยประการสำคัญที่รถยนต์แต่ละคันสามารถขับเคลื่อนและทำงานกันได้อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพนั้น นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆ แล้ว ยังมีปัจจัยประการสำคัญอีกก็คือ เรื่องของช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก สำหรับรถยนต์ทุกคัน เพราะถ้าหากว่าช่วงล่างของรถยนต์ เกิดปัญหามีการทำงานที่ไม่สมบูรณ์กันแล้วนั้น ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถถ่ายทอดพละกำลังได้อย่างเต็มที่ 100%
ลูกหมากจึงเป็นชิ้นส่วนที่มีบทบาท “สำคัญ” ต่อช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต์ทุกคัน.

ลูกหมากคันชัก

หรือลูกหมากตัวปลายแร็คช์ ยึดติดอยู่ตรงดุมล้ออยู่ในส่วนของระบบบังคับเลี้ยวโดยตรง ทำหน้าที่รับคำสั่งจากราวแร็คช์หรือคันส่งกลาง โดยการปรับมุมล้อตามทิศทางที่ส่งกำลังมา

ลูกหมากแร็คช์

ปลายติดอยู่กับแร็คพวงมาลัย ลูกหมากตัวนี้มีส่วนสำคัญในการถ่ายถอดแรงจากการหมุ่นเลี้ยวปรับตามทิศทาง

” อยู่ในส่วนของระบบบังคับเลี้ยวด้วยราวแร็คช์ ทำหน้าที่เดียวกันกับคันส่งกลาง “

ลูกหมากปีกนกบน+ลูกหมากปีกนกล่าง

ยึดอยู่ตรงปีกบนและปีกล่าง เป็นข้อต่อที่ให้ตัวได้ ตรงจุดระบบรองรับน้ำหนักช่วงล่างรถยนต์

ลูกหมากกันโคลง

ลูกหมากกันโคลง จะยึดตรงเหล็กกันโคลงและยึดกับปีกใหญ่ปีกนกล่าง เช่น ae.101 teana j32 แต่ก็มีแบบที่ยึดเหล็กกันโคลงกับโช้คอัพ เช่น civic accord โดยจะทำหน้าที่เป็นข้อต่อช่วยรับแรงกระแทกไปยันเหล็กกันโคลงล็อคเพื่อให้ทุกอย่างนิ่ง ลูกหมากกันโคลงจะอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรถยนต์ แต่จะมีรถยนต์บางรุ่นก็ใช้เป็นสกรูกันโคลง หรือบางรุ่นก็ไม่มี .

ลูกหมากคันส่งกลาง

ที่ทำหน้าที่ถ่ายถอดแรงจากการหมุนเลี้ยวมาเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง ดึงบังคับล้อให้หมุนเลี้ยวซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก

” อยู่ในส่วนของระบบบังคับเลี้ยวด้วยคันส่งกลาง ทำหน้าที่เดียวกันกับราวแร็คช์ “

ลูกหมากกล้องยา

เป็นตัวช่วยของลูกหมากคันส่งกลาง เฉพาะระบบบังคับเลี้ยวด้วยคันส่งกลาง มีอยู่ในรถยนต์ทุกรุ่นของระบบนี้

ลูกหมากขาไก่

เป็นตัวช่วยของลูกหมากคันส่งกลาง เฉพาะระบบบังคับเลี้ยวด้วยคันส่งกลาง แต่บางรุ่นก็จะไม่มี