ดูสไตล์ :

  • 3JP-2830-1

    TOYOTA MIGHTY-X, LN40, LN56, LN85, LN90, LN106, TIGER 4×4, แป๊บคันชัก, 3JP-2830

    to see price Amin_333CJ

     

    ลูกหมากคือชิ้นส่วนอะไหล่ “ตัวสำคัญ” ที่อยู่ภายในของช่วงล่างรถยนต์ เรื่องของช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก สำหรับรถยนต์ทุกคัน