บุคลากร แต่ละฝ่าย

บัญชีและการเงิน

ดูแลบริหารจัดการสินทรัพย์ และควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย งบกำไรขาดทุนขององค์กร เพื่อช่วยในการวางแผนกำไร ขาดทุนในแต่ละปี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร.

จัดซื้อ

ดูแลสรรหา และคัดเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ทำการต่อรองเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ต่ำที่สุด ไม่เพียงแต่เพื่อลดต้นทุนบริษัท แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทดำเนินการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค / ลูกค้า / ตลาด.

คลังสินค้า

คลังเก็บสินค้า นอกจากเป็นที่เก็บสินค้า  ทางบริษัทเรามีการทำ Location A-G เป็นโซนการจัดวางสินค้า ที่ระบุชื่อและตำแหน่งชิ้นงาน.

A > B > C > D > E > F > G  เพื่อการจดจำ

เป็นการแบ่งหน้าที่ การดูแลแบบเป็นทีม เช่น ทีมมด ดูแลในเรื่องของลูกหมากปีกนก ก็จะต้องวางแผนการจัดการสินค้าในตำแหน่งของโซนมด เพื่อจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโดยการทำงานเป็นแบบทีม การตั้งชื่อกลุ่มแบบสร้างสรรค์  จะช่วยลดความตึงเครียดในขนาดปฎิบัติ.

ประสานงานขาย (ในประเทศ)

ประสานต่างประเทศ

ส่งเสริม และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับ พร้อมได้รับความนิยมในระดับนานาประเทศ ศึกษาตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ รวมทั้งสร้างการรับรู้การรับรู้ด้านตราสินค้า และการรับรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมในระดับนานาประเทศ ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ผสานกับกลยุทธ์การขายที่หลากหลาย และทันสมัย เพื่อรองรับการเติบโตในตลาดต่างประเทศ.

ฝ่ายขาย

ART WORK

ด้านการออกแบบ และผลิตสื่อของบองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคนิคเฉพาะตัวในการจัดวางองค์ประกอบภาพให้สวยงาม โดดเด่น และน่าดึงดูุด สามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน.

ฝ่ายขนส่ง

ทีมงานขนส่ง ควบคุมและจัดระเบียบตารางการขนส่งสินค้าตามorder ในแต่ละวัน เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าของบริษัททั้งหมด เพื่อส่งต่อไปยังขนส่งเอกชนให้กระจายตามจุดรับของผู้สั่งทั่วประเทศ ทีมงานมีการวางเเผน ปรับปรุง พร้อมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น ของถูกต้องตามบิลและครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่งไปยังปลายทางในสภาพที่สมบูรณ์ถูกต้องอย่างแน่นอน และทีมMessage ม้าเร็วสำหรับวิ่งเอกสารทุกประเภท.