วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านระบบบังคับเลี้ยวช่วงล่าง ลูกหมากรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า 333 และ CJ ระดับแนวหน้าของโลก

พันธกิจของเรา

1. มุ่งพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน.

2. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและองค์กร เพื่อเป็นที่ยอมรับ และครองใจลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ.

3. ให้ความสำคัญ ด้านคุณภาพ และบริการ ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่นำเข้าวัตถุดิบ ผลิต ตรวจสอบ จนถึงการส่งมอบ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้าสูงสุด.

4. ดูแล และปฏิบัติ ต่อพนักงาน และคู่ค้า เสมือนหนึ่งในครอบครัว เจริญเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆกัน และเกิดความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร.

5. ดูแล ปฏิบัติ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยใช้หลัก ธรรมภิบาลเป็นหลัก.

ผู้ก่อตั้ง

โชว์จุ่งกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยคุณฮุยซ้ง อุพันวัน ได้ริเริ่มกิจการซ่อมลูกหมากรถยนต์ โดยเริ่มจากรถเก๋งและรถกระบะทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาดเมืองไทย ซึ่งเริ่มแรกมีเพียงตึกแถวห้องเดียว คุณฮุยซ้ง ได้ออกหาลูกค้าตามอู่รถต่าง ๆ   จากนั้นก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นโดยการบอกต่อจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ โดยไม่มีการโฆษณาใดๆ เลย จนเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ใช้รถและเป็นที่ต้องการของร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งทราบถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และราคาที่ถูกมาก ด้วยความมุมานะ อดทนตั้งใจ ไขว่คว้าหาความรู้ และมีแนวคิดสร้างสรรค์จึงได้มีการแก้ไข ปรับปรุงจุดบกพร่องพร้อมทั้งเสริมจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเรื่อยมา   จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ได้มีการพัฒนาคุณภาพจนได้ มาตรฐาน เป็นที่พอใจของลูกค้า และปรัชญาของเรา

“การส่งมอบชิ้นงานที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลาแก่ลูกค้า″

คุณฮุยซ้ง มีแนวความคิดในการพัฒนา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้ผลิตลูกหมากรถยนต์ตัวใหม่ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพสูง เพื่อรองรับความต้องการของทางตลาดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ CNC ที่ทันสมัยและแม่นยำ มีการพัฒนา ฝึกฝนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงานในแต่ละแผนกตลอดจน มีการควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปด้วย การควบคุมอัจริยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต ระบบควบคุมจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมกับได้จดทะเบียนโรงงานภายใต้ชื่อ บริษัทไฟว์สตาร์ ออโต้ พาร์ทจำกัด ในวันที่ 22 มกราคม 2546 ในปัจจุบัน ทางโชว์จุ่งกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัท-ห้างร้านและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ให้ผลิตสร้างลูกหมากใหม่ที่ได้มาตรฐาน

ภายใต้แบรนด์ 333 และ CJ จีเนียนพารท์ พร้อมด้วยแบรนด์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

โชว์จุ่งกรุ๊ป และบริษัทในเครือ

Key Success Factors.

  • คุณภาพผลิตภัณท์ ผ่านเครื่องทดสอบคุณภาพ ตั้งแต่วัถตุดิบ + การผลิต ตลอดจนเป็นตัวผลิตภัณท์ พร้อมเครื่องทดสอบการใช้งาน เสมือนขับจริงบนท้องถนน.
  •  ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการครบครันทั้ง รถตู้ รถกระบะ รถเก๋ง รถบรรทุกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ครอบคลุมจำนวนรุ่นรถมากที่สุด ออกผลิตภัณท์ใหม่ๆ เพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้าจนถึงปีปัจจุบัน.
  • ด้วยประสบการณ์ 34ปี เชี่ยวชาญเรื่องระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์ พร้อมด้วยคุณภาพของผลิตภัณท์และราคาขายที่เหมาะสม.
  • ให้ความสำคัญเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร เพื่อให้มีศักยภาพ ในการปฎิบัติงานทุกขั้นตอน.
  •  มุ่งมั่นพัฒนา ปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันยุค ตามพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีตลอดเวลา.