ผู้ก่อตั้ง

k-huisung-1

คุณ ฮุยซ้ง อุพันวัน ผู้ก่อตั้ง
พ.ศ. 2526 เริ่มจากกิจการ ร้านซ่อมลูกหมากรถยนต์ (ตึกแถวห้องเดียว) ซ่อม รถเก๋ง กระบะ ตู้ และรถบริการทั่วไปที่มีอยู่ตามท้องตลาดในสมัยนั้น ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่วงล่างลุกหมากรถยนต์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าได้ ต่อมาได้ขยายเป็นอู่ซ่อมรถเล็กๆ อีกห้อง ไว้ให้บริการลูกค้า และได้รับความไว้วางใจ โดยการบอกต่อจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ จนเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ใช้รถ ในนามว่า “โชว์จุ่งลูกหมาก”

คุณฮุยซ้ง ยังไม่หยุดนิ่ง ออกหาลูกค้าตามร้านอะไหล่ แต่ด้วยชิ้นงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคาสมเหตุผล จนเป็นที่ต้องการของร้านค้าทั่วไป ทำให้มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น
ด้วยความมุ่งมานะ อุสาหะ พร้อมความตั้งใจไขว่คว้าหาความรู้ ทำให้ คุณฮุยซ้ง มีแนวความคิดในการพัฒนา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยนำระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพการผลิต บุคลากรในองค์กรแบบไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในเรื่องระบบบังคับเลี้ยวลูกหมากรถยนต์ ต่อมาได้เริ่มลุยตลาดต่างประเทศ
ปัจจุบันมีตัวแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ไว้วางใจในลูกหมากรถยนต์ 333 และCJ จีเนี่ยนพาร์ท แบรนด์ทดแทนที่คนไทยผลิต.

333CJDIRECTORS
cjm001

ใบรับรอง

333CJCER

พันธกิจของเรา

1. มุ่งพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน
2. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและองค์กร เพื่อเป็นที่ยอมรับ และครองใจลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ
3. ให้ความสำคัญ ด้านคุณภาพ และบริการ ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่นำเข้าวัตถุดิบ ผลิต ตรวจสอบ จนถึงการส่งมอบ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้าสูงสุด
4. ดูแล และปฏิบัติ ต่อพนักงาน และคู่ค้า เสมือนหนึ่งในครอบครัว เจริญเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆกัน และเกิดความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร
5. ดูแล ปฏิบัติ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยใช้หลัก ธรรมภิบาลเป็นหลัก

Key Success Factors.

  • คุณภาพผลิตภัณท์ ผ่านเครื่องทดสอบคุณภาพ ตั้งแต่วัถตุดิบ + การผลิต ตลอดจนเป็นตัวผลิตภัณท์ พร้อมเครื่องทดสอบการใช้งาน เสมือนขับจริงบนท้องถนน.
  • ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการครบครันทั้ง รถตู้ รถกระบะ รถเก๋ง รถบรรทุกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ครอบคลุมจำนวนรุ่นรถมากที่สุด ออกผลิตภัณท์ใหม่ๆ 
    เพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้าจนถึงปีปัจจุบัน.
  • ด้วยประสบการณ์ 39ปี เชี่ยวชาญเรื่องระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์ พร้อมด้วยคุณภาพของผลิตภัณท์และราคาขายที่เหมาะสม.
  • ให้ความสำคัญเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร เพื่อให้มีศักยภาพ ในการปฎิบัติงานทุกขั้นตอน.
  • มุ่งมั่นพัฒนา ปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันยุค ตามพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีตลอดเวลา.
cjm003
cjm002
cjm004
CJM-CUS