เกี่ยวกับบริษัท

CHOWJUNG GROUP

Founder of the company

โชว์จุ่งกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยคุณฮุยซ้ง อุพันวัน ได้ริเริ่มกิจการซ่อมลูกหมากรถยนต์ โดยเริ่มจากรถเก๋งและรถกระบะทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาดเมืองไทย ซึ่งเริ่มแรกมีเพียงตึกแถวห้องเดียว คุณฮุยซ้ง ได้ออกหาลูกค้าตามอู่รถต่าง ๆ   จากนั้นก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นโดยการบอกต่อจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ โดยไม่มีการโฆษณาใดๆ เลย จนเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ใช้รถและเป็นที่ต้องการของร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งทราบถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และราคาที่ถูกมาก ด้วยความมุมานะ อดทนตั้งใจ ไขว่คว้าหาความรู้ และมีแนวคิดสร้างสรรค์จึงได้มีการแก้ไข ปรับปรุงจุดบกพร่องพร้อมทั้งเสริมจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเรื่อยมา   จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ได้มีการพัฒนาคุณภาพจนได้ มาตรฐาน เป็นที่พอใจของลูกค้า และปรัชญาของเรา   “การส่งมอบชิ้นงานที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลาแก่ลูกค้า″

 

คุณฮุยซ้ง มีแนวความคิดในการพัฒนา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้ผลิตลูกหมากรถยนต์ตัวใหม่ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพสูง เพื่อรองรับความต้องการของทางตลาดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ CNC ที่ทันสมัยและแม่นยำ มีการพัฒนา ฝึกฝนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงานในแต่ละแผนกตลอดจน มีการควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปด้วย การควบคุมอัจริยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต ระบบควบคุมจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมกับได้จดทะเบียนโรงงานภายใต้ชื่อ บริษัทไฟว์สตาร์ ออโต้ พาร์ทจำกัด ในวันที่ 22 มกราคม 2546 ในปัจจุบัน ทางโชว์จุ่งกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัท-ห้างร้านและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ให้ผลิตสร้างลูกหมากใหม่ที่ได้มาตรฐาน ด้วยแบรนด์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

โชว์จุ่ง กรุ๊ป แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจได้แก่

โชว์จุ่ง สำนักงานใหญ่
: ศูนย์จำหน่าย และกระจายสินค้าอะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ทั้งใน และต่างประเทศ

บริษัทไฟว์สตาร์ออโต้พาร์ท จำกัด
: โรงงานผลิต ระบบบังคับเลี้ยวช่วงล่างรถยนต์

โชว์จุ่งซัสเพนชั่นอินดัสทรี
: โรงงานผลิต และประกอบ ระบบบังคับเลี้ยว ช่วงล่าง ลูกหมากรถยนต์

โชว์จุ่ง ศูนย์บริการ
: ศูนย์บริการ ระบบช่วงล่าง รถยนต์ ครบวงจร

ทีมพัฒนา

เรามีการประเมินวิเคาระห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง