โชว์จุ่งกรุ๊ป ผู้ผลิตระบบบังคับเลี้ยวลูกหมากรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ 333 และ CJ จีเนียนพารท์  ผลิตพร้อมทดสอบชิ้นงานผ่านเครื่อง AUTOMATIC SIMULATOR จำลองเหตุการณ์เสมือนใช้งานจริงบนท้องถนน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต บริษัทไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ทจำกัด เยี่ยมชมที่นี่